EcoDose 2K elektronický dávkovací systém

ECODOSE 2K ELEKTRONICKÝ DÁVKOVACÍ SYSTÉM PRO 2K MATERIÁLY

Popis:

Zařízení EcoDose 2K představuje vícesložkový dávkovací systém, vhodný pro vysokotlaké a nízkotlaké aplikace. Zařízení se může používat v ručních a v automatických procesech. Zařízení je optimalizované pro rychlé změny barvy a pro snadné proplachování, zvyšuje úroveň využití zdrojů a přispívá k vyšší aplikační efektivnosti Kapaliny se odměřují důsledně a přesně, i pro média s odlišnými viskozitami. Typické aplikační materily jsou jednosložkové (1K) nebo dvousložkové (2K) materiály, vodou ředitelné a rozpouštědlové barvy, emaily a laky. System používá technologii přímého střiku (DIRECT INJECTION TECHNOLOGY – DIT).

Technické parametry:

 • typ směšovače: statický směšovač
 • konektor, vstup: G1/8″
 • konektor, vzduch: G1/2″
 • tlak vzduchu min. / max.: 5.5 / 8 bar
 • tlak kapaliny min. / max. (nízký tlak LP): 1 bar / 20 bar
 • tlak kapaliny min. / max. (vysoký tlak HP): 20 bar / 160-200 bar
 • rozsah teploty materiálu: 15-40°C
 • přesnost na poměru: +/- 1%
 • viskozita min. / max.: 20 / 500 mPas
 • napájecí napětí: 110-230 V
 • jmenovitý kmitočet: 50-60 Hz
 • jmenovitý výkon: 300 W
 • hodnocení výbušnosti (Ex-Zone) materiálová sekce: Ex II 2G IIA T6

Přednosti Coriolisova průtokoměru:

 • Dávkovací zařízení EcoDose 2K je také k dispozici s Coriolisovým průtokoměrem. Výhody jsou:
 • Vysoká přesnost dávkování
 • Nízké náklady na údržbu
 • Dlouhá životnost
 • Kontrola teploty a hustoty
 • Bez rizika zablokování převodů
 • Bez opotřebení převvodů

 

Standardní varianta zařízení je dodávána s převodovým průtokoměrem.

Konfigurace:

 • Konstrukce: Vertikální
 • Typ aplikace (tlak): vysokotlaký nebo nízkotlaký
 • Počet ventilů barvy: 1 (max. 10)
 • Počet ventilů katalizátor: 1 (max. 3)
 • Počet ventilů ředidla: 2
 • Typ řízení průtoku: Zubový průtokoměr
 • Rozsah průtoku: 0-6 l/min*
 • Poměr směšování: 1:0 – 30:1*
 • * V závislosti na aplikaci: poměr katalyzátoru, viskozitě, průtoku

Zákaznické výhody:

 • Testování a kvalita společnosti Dürr
 • Přesné objemově řízené dávkování obou složek
 • Vysoká a konstantní přesnost mísení
 • Sledování všech dávkovacích funkcí, jako je doba zpracovatelnosti, poměr katalyzátoru anebo poměr složek
 • složek A a B, s vyhrazeným upozorněním
 • Automatická změna barvy, s objemovým řízením
 • Nezávislé proplachovací okruhy pro obě složky
 • Žádná komora pro předběžné míchání
 • Hladký startovací postup
 • Uživatelsky přívětivá manipulace
 • Intuitivní uživatelské rozhraní pro rychlé naprogramování individuálního nastavení
 • Vysoká spolehlivost procesu
 • Prostředí výbušnosti (Ex-Zone) kapalinového úseku II 2G IIA T6
 • K dispozici je široká nabídka prvků příslušenství
 • Různé možnosti konfigurace

Možnosti:

 • Horizontální konstrukce
 • Možnost umístit materiálovou sekci do prostoru kabiny
 • Zubové průtokoměry s optickým rozhraním
 • Coriolisovy průtokoměry
 • Až 2 proplachy pistolí
 • Až 10 ventilů na barvu
 • Až 3 ventily na katalyzátor
 • Rozhraní:
  • pro více stříkacích pistolí (konvenční/elektrostatické)
  • pro Ecobell 2 s interním nebo externím nabíjením
  • pro vodouředitelné barvy s elektrostatickou aplikací
  • pro ohřívače
  • hlavní řídící jednostku (PLC)
  • pro robotickou stanici
 • Stahování dat na USB disk
 • Připojení na tiskárnu

Rozměry:

Máte zájem o EcoDose 2K elektronický dávkovací systém? Kontaktujte nás!