Stříkací technika

Vysokotlaká stříkací technika

Metoda vysokotlakého stříkání zajišťuje vysokou kvalitu nástřiku nátěrových hmot s vysokým obsahem sušiny. Pro tento způsob aplikace jsou používána vysokotlaká čerpadla s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a vysokotlaké stříkací pistole, které umožňují bezvzduchovou aplikaci nebo aplikaci s přídavným vzduchem. K dispozici jsou také prodlužovací nástavce, které jsou využívány k nástřiku špatně dostupných míst.
Takzvané airless stříkání (čili bezvzduché) je v současnosti stále populárnější. Pracujeme bez vzduchu, tedy bez použití kompresoru, využíváme tlak čerpadla.

Do nádoby, ve které máme barvu na stříkání, je ponořen sací koš přístroje a výkonné čerpadlo, které podle typu dosahuje tlaku až 230 barů, žene hadicí barvu či lazuru do pistole.

Odpadá seřizování poměrů vzduch/barva a s tím spojené komplikace při špatném nastavení. Seřizujeme jedině tlak, který je ovšem velmi důležitý.

EcoGun 256

Vysokotlaké stříkání

EcoGun 256

EcoGun AA MAN 2100

Vysokotlaké stříkání

EcoGun AA MAN 2100

EcoGun AL MAN 300

Vysokotlaké stříkání

EcoGun AL MAN 300

EcoPump VP

Vysokotlaké stříkání

EcoPump VP