Příprava nátěrových hmot

Správná příprava nátěrového systému je velmi důležitým předpokladem kvalitního nástřiku. K dosažení správného rozmíchání nátěrové hmoty slouží především pneumatická míchadla. Tlakové podávání nebo jinou dopravu nátěrových hmot do aplikačního zařízení lze zajistit pomocí tlakových zásobníků nebo membránových čerpadel.