Chemická kotva Polyester SF

Barvy    >    Lepidla a PUR pěny    >    Ostatní barvy a příslušenství

Chemická kotva na bázi polyesterových pryskyřic bez styrenu je nejoblíbenější kotvou pro kutily a DIY aplikace. Umožňuje kotvení do všech typů podkladů při teplotách do +35 °C. Snadno tak lze kotvit do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel, přírodního kamene a lehkého betonu při běžných teplotách. Vhodná pro vysoká zatížení a uchycování fasádních prvků, technologických, sanitárních nebo sportovních zařízení, TV držáků, polic, patek zábradlí, mříží, sloupků, plotů, kabelových žlabů, potrubí, madel, táhel, markýz nebo vrat apod.