Telpox F200 epoxidová stěrka na podlahy

Barvy    >    Průmyslové nátěrové hmoty

Barva je určena pro silně zatěžované betonové (nekletované) podlahy a další minerální povrchy. Je použitelná i jako litá podlahovina. Výsledný povrch provedený barvou TELPOX F 200 je odolný vůči působení řady chemických látek, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Nátěr není odolný povětrnostním vlivům, vlivem povětrnosti dochází k předčasnému křídování povrchu. Před použitím se barva promíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru a důkladně se promíchá. Konečných vlastností dosáhne nátěr po úplném vyzrání, což představuje cca 7 dní, avšak pochůzný a přetíratelný je po 24 hodinách, suchý na dotek již po 6 hodinách. Dokud není nátěr plně vytvrzen, nesmí se zatěžovat mechanicky ani chemicky. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.