Telpur S210 BS jednovrstvá kovářská polyuretanová barva

Barvy    >    Průmyslové nátěrové hmoty

Barva je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům oceli, zejména pak pro vysoce efektní nátěry kovářských výrobků, pro venkovní i vnitřní prostředí. V případě očekávané vyšší korozní agresivity doporučujeme použít vhodný základní nátěr, např. TELPOX P 170. Před použitím se barva promíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru, důkladně promíchá a doředí podle potřeby. Konečných vlastností dosáhne nátěr po úplném vyzrání, což představuje cca 7 dní.