Tlakový zásobník

Tlakové zásobníky slouží k dopravě barvy do ručních nebo automatických stříkacích pistolí. Používají se hlavně proto, že umožňují souvislý přísun materiálu.

Nejčastější využití mají při nástřiku většího množství materiálu jednoho druhu, nebo při používání hustých materiálů. Některé typy tlakových zásobníků mohou být doplněny ručními, pneumatickými nebo elektrickými míchadly, podle druhu používaného materiálu. Při práci s hořlavými nebo těkavými nátěrovými hmotami je nutné používat míchadlo pneumatické.

Tlakové zásobníky Dürr splňují požadavky norem ATEX pro práci ve výbušném prostředí.

Dodávají se ve variantě bez míchadla nebo ve verzi „A“ (Agitator) tedy s pneumatickým míchadlem, které je součástí tlakového zásobníku.