Vysokotlaká stříkací technika

Metoda vysokotlakého stříkání zajišťuje vysokou kvalitu nástřiku nátěrových hmot s vysokým obsahem sušiny. Pro tento způsob aplikace jsou používána vysokotlaká čerpadla s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a vysokotlaké stříkací pistole, které umožňují bezvzduchovou aplikaci nebo aplikaci s přídavným vzduchem. K dispozici jsou také prodlužovací nástavce, které jsou využívány k nástřiku špatně dostupných míst.

Takzvané airless stříkání (čili bezvzduché) je v současnosti stále populárnější. Pracujeme bez vzduchu, tedy bez použití kompresoru, využíváme tlak čerpadla.

Do nádoby, ve které máme barvu na stříkání, je ponořen sací koš přístroje a výkonné čerpadlo, které podle typu dosahuje tlaku až 230 barů, žene hadicí barvu či lazuru do pistole.

Odpadá seřizování poměrů vzduch/barva a s tím spojené komplikace při špatném nastavení. Seřizujeme jedině tlak, který je ovšem velmi důležitý.