Vzduchová stříkací technika

Vzduchové stříkání je základní metodou rozprašování kapalných nátěrových hmot. Využívány jsou při tomto způsobu aplikace nízkotlaké nebo středotlaké stříkací pistole, které jsou určené pro široké spektrum nátěrových hmot. Lze je využít pro aplikaci autolaků, truhlářských laků, základových barev nebo plničů. Speciální typy pistolí jsou vhodné také pro aplikaci lepidel, smaltů a glazur. Tento způsob je klasický a dosud nejrozšířenější. Stlačený vzduch z kompresoru se hadicí dostane do stříkací pistole, kde se smísí s barvou z nádobky, která je umístěná na pistoli. Tlak vzduchu bývá podle typu kompresoru 2−7 barů.

Směs barvy a vzduchu potom nanášíme křížovými pohyby na podklad. Výhodou tohoto typu stříkání je, že se díky velkému objemu vzduchu barva dobře rozpráší, nevýhodou pak bývá, že hodně barvy rozprášíme okolo.


Vzduchovou stříkací pistoli
 můžeme použít jak pro rozpouštědlové (syntetické), tak pro vodou ředitelné barvy.  Aby bylo možné při stříkání barvu lépe využít, byla vyvinuta modifikace vzduchového stříkání s označením HVLP (High Volume Low Pressure). Výsledný tvar paprsku je kruhový a šířku paprsku lze regulovat ve velkém rozsahu přímo na pistoli.Systém HVLP používá pro rozprášení barvy velký objem vzduchu o nízkém tlaku (do 0,7 bar).

 

Platí, že čím více vzduchu použije, tím vyšší bude kvalita nástřiku. Ale také, čím má tento proud vzduchu nižší tlak, tím méně barvy rozstříkáme kolem a tím méně bude ztrát.

 

Výsledkem dobré regulace vzduchu a nátěrové hmoty je vysoká efektivnost stříkání s minimálními ztrátami.